I - UVOD U AUTOMATIZACIJU

Autor automatizacija | 30 Sep, 2008

Link za preuzimanje Adobe Reader-a,
programa za pregled PDF dokumenata.

PREDAVANJA - NASTAVNI MATERIJALI ZA PREUZIMANJE

PREDAVANJA - I - II - III DEO

DOMAĆI ZADATAK - PREDSTAVLJANJE JEDNOSTEPENOG REDUKTORA
U OBLIKU TEHNIČKOG SISTEMA KOJIM SE MOŽE UPRAVLJATI

Potrebni obrasci
Obrasci

Slika jednostepenog reduktora

Skica reduktora 

 Video snimak - princip rada

PRIMER OTVORENOG SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA - ELEMENTI

Otvoreni SAU elementi

PRIMER OTVORENOG SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA - STRUKTURNI DIJAGRAM

STRUKTURA OTVORENOG SAU 

PRIMER ZATVORENOG SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA - ELEMENTI

ZATVORENI SAU ELEMENTI 

PRIMER ZATVORENOG SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA - STRUKTURNI DIJAGRAM

PREDAVANJA IZ AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA SA MAŠINSKOG FAKULTETA